การพัฒนาบุคลิกภาพ

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ

รหัสวิชา  2201-2316  วิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพ   สาขา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

จุดประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

11.1    เพื่อให้มีความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ

11.2    เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

11.3    เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

มาตรฐานรายวิชา  (Courses  Standard )

1.  ประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

2.  ป้องกันและดูแลสุขอนามัยของร่างกาย

 

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  แบบของบุคลิกภาพ  สุขอนามัย  ศิลปะ  การแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  การฝึกให้เกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท

Advertisements

One thought on “การพัฒนาบุคลิกภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s