นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1

โรงเรียนสุธีวิทยา         จังหวัดสระบุรี

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปีที่  1   ปีการศึกษา  2554

           

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ – สกุล

ห้อง

1

16029

นศท. ก่อเกียรติ แสนแก้ว

ม.4/1

2

17172

นศท. เสรีพิสุทธ์  เดชสนธิ

ม.4/1

3

17173

นศท. วิสยทัศน์ มนปราณีต

ม.4/1

4

16190

นศท. นายชุติพนธ์ ตั้งวรการพานิช

ม.4/2

5

15952

นศท. นายธงชัย กุลเพ็ง

ม.4/2

6

15993

นศท. นายธีระเดช รูปเล็ก

ม.4/2

7

16045

นศท. นายวรวัฒน์ ปานคล้าย

ม.4/2

8

15960

นศท. นายศุภวิชญ์ นิยม

ม.4/2

9

16074

นศท. นายณัฐพงษ์ พันธุ์เกตุ

ม.4/3

10

16034

นศท. นายณัฐวุฒิ ไม้เจริญ

ม.4/3

11

16069

นศท. นายกิตติ อำนาจสมบูรณ์

ม.4/3

12

15988

นศท. นายกฤษฎา นพคุณ

ม.4/3

13

16083

นศท. นายรัตนชัย วงษ์ประเสริฐ

ม.4/3

14

16158

นศท. นายธันวา งามโรจน์

ม.4/3

15

15827

นศท. วุฒิชัย  ตาบุรี

ม.5/1

16

16222

นศท.หญิง อรทัย คำภีร์

ม.4/1

17

15979

นศท.หญิง วีรพิชชา รอดเอียด

ม.4/1

18

17190

นศท.หญิง โสภิตา น้อยดี

ม.4/2

19

17199

นศท.หญิง เพชรไพลิน บัวเล็ก

ม.4/3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s