นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2

โรงเรียนสุธีวิทยา         จังหวัดสระบุรี

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปีที่  2   ปีการศึกษา  2554

 

 

     

 

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ – สกุล

ห้อง

1

15778

นศท. กรวีร์ รอดอุดม

ม.5/1

2

15786

นศท. เฟื่องยศ ภาคเมธี

ม.5/1

3

15817

นศท. ขวัญชัย เชื้องาม

ม.5/1

4

15818

นศท. จักรพันธ์ ยอดกอง

ม.5/1

5

15829

นศท. สมชัย สังข์สุวรรณ์

ม.5/1

6

15822

นศท. บัญชา  เฉลิมกิจ

ม.5/1

7

15826

นศท. มานะ โพธิ์ด้วง

ม.5/1

8

15789

นศท. อนุสรณ์  เอี่ยมสุดใจ

ม.5/1

9

15784

นศท. พงษ์พัฒน์ ปรีชาจารย์

ม.5/1

10

16935

นศท. อานนท์ ด่านตระกูล

ม.5/1

11

15751

นศท. ประสงค์ กระจายกลิ่น

ม.5/2

12

16889

นศท. คณิน วงษ์สมัย

ม.5/2

13

15647

นศท. มงคล ทองหวย

ม.5/3

14

15672

นศท. ชวลิต แสงเรือง

ม.5/3

15

15349

นศท. ทวีคูณ เจริญประดับศิลป์

ม.6/2

16

16895

นศท.หญิง กนกวรรณ สังข์ศิลป์

ม.5/2

17

16896

นศท.หญิง ธนาภรณ์ สุขสอน

ม.5/2

18

15619

นศท.หญิง เกศสุดา สำอางค์ทรง

ม.5/3

19

15698

นศท.หญิง รุ้งตะวัน จิตวิขาม

ม.5/3


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s