นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2

โรงเรียนสุธีวิทยา         จังหวัดสระบุรี

รายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปีที่  2   ปีการศึกษา  2554

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ห้อง

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

ครั้งที่4

ครั้งที่5

1

นศท. กรวีร์ รอดอุดม

ม.5/1

       

2

นศท. เฟื่องยศ ภาคเมธี

ม.5/1

       

3

นศท. ขวัญชัย เชื้องาม

ม.5/1

       

4

นศท. จักรพันธ์ ยอดกอง

ม.5/1

       

5

นศท. สมชัย สังข์สุวรรณ์

ม.5/1

       

6

นศท. บัญชา  เฉลิมกิจ

ม.5/1

       

7

นศท. มานะ โพธิ์ด้วง

ม.5/1

29/7

       

8

นศท. อนุสรณ์  เอี่ยมสุดใจ

ม.5/1

       

9

นศท. พงษ์พัฒน์ ปรีชาจารย์

ม.5/1

       

10

นศท. อานนท์ ด่านตระกูล

ม.5/1

       

11

นศท. ประสงค์ กระจายกลิ่น

ม.5/2

22/7

       

12

นศท. คณิน วงษ์สมัย

ม.5/2

22/7

       

13

นศท. มงคล ทองหวย

ม.5/3

       

14

นศท. ชวลิต แสงเรือง

ม.5/3

       

15

นศท. ทวีคูณ เจริญประดับศิลป์

ม.6/2

       

16

นศท.หญิง กนกวรรณ สังข์ศิลป์

ม.5/2

29/7

       

17

นศท.หญิง ธนาภรณ์ สุขสอน

ม.5/2

       

18

นศท.หญิง เกศสุดา สำอางค์ทรง

ม.5/3

       

19

นศท.หญิง รุ้งตะวัน จิตวิขาม

ม.5/3

         
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s