การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ
รหัสวิชา  2201-2408  วิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   สาขา คอมพิวเตอร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

 

คำอธิบายรายวิชา
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

มาตรฐานรายวิชา
1.  อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคํา
2.  ใช้คําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร
3.  จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคํา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.  มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคํา
2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคํา
3.  เห็นถึงความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s