Chinese New Year

วันตรุษจีน ปีใหม่จีน ประวัติวันตรุษจีน ประเพณีนิยมใน วันตรุษจีน ประเพณีนิยมของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลก ถือว่าวันตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน Chinese New Year ในปี 2555 นี้ตรงกับวัน จันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

อาหารไหว้เจ้า ของไหว้ตรุษจีนปี 2555

ในวันฉลองตรุษจีนอาหารจะถูกรับประทานมากกว่าวันไหนๆในปี อาหารชนิดต่างๆที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี จะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง รวมไปถึงคนรู้จักที่ได้เสียไปแล้ว ในวันตรุษครอบครัวชาวจีนจะทานผักที่เรียกว่า ไช่ ถึงแม้ผักชนิดต่างๆที่นำมาปรุง จะเป็นเพียงรากหรือผักที่มีลักษณะเป็นเส้นใยหลายคนก็เชื่อว่าผักต่างๆ มีความหมายที่เป็นมงคลในตัวของมัน

ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู จันอับ (จั๋งอั๊บ) ขนมสาลี่
ขนมเข่ง คือ ความหวานชื่น ราบรื่นในชีวิต ขนมเข่งที่ใส่ในชะลอม หมายถึง ความหวานชื่นอันสมบูรณ์ ขนมถ้วยฟู คือ ความเพิ่มพูนรุ่งเรือง เฟื่องฟู จันอับ (จั๋งอั๊บ) หมายถึง ปิ่นโต หมายถึงความหวาน ที่เพิ่มพูน มีความสุขตลอดไป ขนมสาลี่ คือ รุ่งเรือง เฟื่องฟู
ขนมไข่ ซาลาเปา หรือ หมั่นโถว ขนมเทียน
ขนมไข่ คือ ความเจริญเติบโต ซาลาเปา หรือ หมั่นโถวคือ ไหว้เพื่อให้เปาไช้ แปลว่าห่อโชค ขนมเทียน คือ เป็นขนมที่ปรับปรุงขึ้นจาก ชาวจีนโพ้นแผ่นดินดัดแปลง มาจากขนมท้องถิ่นของไทย จากขนมใส่ไส้เปลี่ยนจาก แป้งข้าวเจ้าผสมกะทิ มาเป็นแป้งข้าวเหนียวแทน มีความหมายหวานชื่น ราบรื่น รูปลักษณ์เป็นกรวยแหลมมีลักษณะ เป็นมงคลเหมือนเจดีย์

ความหมายของไหว้ตรุษจีน ความหมายของ ของไหว้วันตรุษจีน

 • ความหมายของอาหารไหว้ ซาแซ-โหงวแซ
  • ไก่หมายถึง ความสง่างาม ขุนนาง ยศ และ ความขยันขันแข็ง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • เป็ดหมายถึง สิ่งที่บริสุทธิ์ ความสะอาด ความสามารถอันหลากหลาย
  • ปลาหมายถึง เหลือกินเหลือใช้ อุดมสมบูรณ์
  • หมูหมายถึง ความอุดมสมบรูณ์ มีกินมีใช้
  • ปลาหมึกหมายถึง เหลือกินเหลือใช้(เหมือนปลา)
  • ตับเพื่อให้ก้าวหน้าในงานเพราะคนจีนแต้จิ๋วเรียกตับว่า “กัว”
  • ปลาหมึกแห้งเพื่อให้มีหมึก หรือความรู้ เป็นการอวยพรให้เป็นบัณฑิต หรือผู้มความรู้
  • ซาลาเปาเพื่อ “เปาไช้” แปลว่า “ห่อโชค”
 • ความหมายของ ผลไม้ไหว้
  • กล้วยหมายถึง กวักโชคลาภเข้ามา และขอให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง
  • แอปเปิ้ลหมายถึง ความสันติสุข สันติภาพ
  • สาลี่หมายถึง โชคลาภมาถึง ( ควรระวัง ไม่นิยมไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ )
  • ส้มสีทองหมายถึง ความสวัสดีมหามงคล
  • องุ่นหมายถึง ความเพิ่มพูน
 • ความหมายของขนมไหว้
  • ขนมเข่งหมายถึง ความหวานชื่น ชีวิตมีความราบรื่น รูปลักษณ์มีความหมายของชะลอมที่เก็บของ เมื่อรวมกันกับความหวานชื่น จึงหมายถึง ความหวานชื่นอันสมบูรณ์
  • ขนมถ้วยฟูหมายถึง ความเพิ่มพูน เฟื่องฟู
  • สาลี่(ขนม)หมายถึง ความเพิ่มพูน เฟื่องฟู (เหมือนขนมถ้วยฟู)
  • ขนมไข่หมายถึง เพื่อให้เจริญเติบโต
  • ขนมเทียนหมายถึง เพื่อให้สว่างรุ่งเรือง ขนมเทียน ปกติ ขนมเทียนไม่ใช่ขนมของชาวจีนดั้งเดิม แต่เป็นขนมที่ถูกปรับปรุงขึ้นจากชาวจีนโพ้นแผ่นดิน
   โดยดัดแปลงจากขนมท้องถิ่น(ของไทย) จากขนมใส่ไส้ เปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าผสมกะทิมาเป็นแป้งข้าวเหนียวแทน
   ความหมายของขนมเทียนจึงใช้ความหมายเดียวกับขนมเข่ง คือความหวานชื่น ราบรื่น ส่วนรูปลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมกรวยแหลม มีลักษณะมงคลในทางศาสนา คือ เจดีย์
  • จันอับ (จั๋งอั๊บ)หมายถึง “ ปิ่นโต” ( “จั๊ง” หมายถึงชั้น, “อั๊บ” หมายถึงกล่อง) ความหมายรวมของ “จั๋งอั๊บ” คือ จึงหมายถึง ความหวานที่เพิ่มพูน มีความสุขตลอดไป
 • ความหมายของมงคลอื่นๆ
  • เม็ดบัว – มีความหมายถึง การมีลูกหลานที่เป็นชาย
  • เกาลัด –มีความหมายถึง เงิน
  • ถั่วตัด –หมายถึง แท่งเงิน
  • สาหร่ายดำ – คำของมันออกเสียงคล้าย ความร่ำรวย
  • เต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้ง – คำของมันออกเสียงคล้าย เต็มไปด้วยความร่ำรวย และ ความสุข
  • หน่อไม้ – คำของมันออกเสียงคล้าย คำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข
  • เต้าหู้ – ที่ทำจากถั่วสดนั้นจะไม่นำมารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่ง เป็นสีแห่งโชคร้าย สำหรับปีใหม่และหมายถึงการไว้ทุกข์

อาหารอื่นๆ รวมไปถึงปลาทั้งตัว เพื่อเป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกัน และความอุดม- สมบรูณ์ และไก่สำหรับความเจริญก้าวหน้า ซึ่งไก่นั้นจะต้องยังมีหัว หางและเท้าอยู่ เพื่อ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ เส้นหมี่ก็ไม่ควรตัดเนื่องจากหมายถึงชีวิตที่ยืนยาว

ทางตอนใต้ของจีน จานที่นิยมที่สุดและทานมากที่สุดได้แก่ ข้าวเหนียวหวานนึ่ง บ๊ะจ่างหวาน ซึ่งถือเป็นอาหารอันโอชะ ทางเหนือ หมั่นโถ และติ่มซำ เป็นอาหารที่นิยม อาหารจำนวน มากที่ถูกตระเตรียมในเทศกาลนี้มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยของบ้าน

 

ขอบคุณที่มา  http://www.foodietaste.com/mustknow_detail.asp?id=257

Advertisements

คำแถลง

การที่สร้างเว็บหรือ Blog ขึ้นมาครั้งนั้มิได้หวังผลกำไรหรือฐานะใดๆ เพี่ยงทำเพื่อในฐานะครู  ที่มีความมุ่งหมายในการทำงานในวิชาชีพครูเพื่อประโยชน์ของนักเรียน และ
ผู้ปกครองในการตรวจสอบ บุตรของตนเองให้อยู่ในทิศทางที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปของนักเรียน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป